Voorlichting voor de jeugd

Al tientallen jaren proberen spoorwegautoriteiten de jeugd voor te lichten over de gevaren van het spoor.

In de VS probeerden ze het op deze manier:

Daarna werd er een rap ingezet:

Maar dat valt allemaal in het niet bij onze Nieuwzeelandse en Australische vrienden. Down Under werd dit nummer gemaakt, dat een enorme hit werd op YouTube:

En uit Nieuw-Zeeland komt nu dit grappige maar verontrustende filmpje:

(deels via RailSmart)